10

Ξενοδοχείο, Εγνατία & Λέοντος Σοφού

9

Κρυπτή Στοά, Ρωμαϊκή Αγορά