8

Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας

7

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης