20

Γλυπτό Γ. Ζογγολόπουλου "Ομπρέλες",
Νέα Παραλία

19

Μουσικοί, Νέα Παραλία