18

Συντριβάνι στις "Ομπρέλες" Γ. Ζογγολόπουλου,
Νέα Παραλία

17

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα συνεδριάσεων