16

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

15

Περιοχή Βαλαωρίτου