ι’

by admin
1,2K views

Νουθεσίας ασαφούς η εκφορά, μέλανα χιτώνα καταχράστηκε. Δώμα και ζωές πορφύρισαν στου αίματος το δίκαιο.

Θυρών ανοίγματα εξέπνευσαν αιθέρα νοσηρό σε θλιβερή απόλυση. Μεφιτική η νύχτα.

Σαρκίων λαβωμένων, κατακλύσεων ανείδωτα τα πλήγματα να ιαθούν γυρέψαν. Κατάρρυτων βουνών, θερμών πηγών υδάτων κρατερά η πτώση.

Σωμάτων καθαρμός, ψυχών τε και πνευμάτων η ωραιότης.

Παρόχθιων άχρονων σχημάτων τα παράλληλα, βιβλίων άγραφων όρισαν τη νέα αρίθμηση.

Όστις ολιγόπιστος, πρόσκαιρος η ίασις.

Νίνα Ρόδη

Σκέψεις πάνω στην αναζήτηση της ίασης σωμάτων και ψυχών σε ιαματικές πηγές μετά από νυχτερινές ατέρμονες νουθεσίες.

Σχετικά θέματα