Home Artenistas Artenistas 19.6.2014

Artenistas 19.6.2014

by admin
323 views

Αν μ’ ηγάπας
του Κ.Π.Καβάφη

Απαγγέλει η Φάνυ Πολέμη
Μουσική: Yosebu / I’ll be waiting till dawn / My garden

Αν μ’ ηγάπας
(Εκ του Γαλλικού)

Αν του βίου μου το σκότος
φαεινή έρωτος ακτίς
διεθέρμαινεν, ο πρώτος
της αλγούσης μου ψυχής
ο παλμός ήθελεν ήτο ραψωδία ευτυχής.
Δεν τολμώ να ψιθυρίσω
ό,τι ήθελον σε ειπεί:
πως χωρίς εσέ να ζήσω
μοι είναι αφόρητος ποινή —
αν μ’ ηγάπας… πλην, φευ, τούτο είν’ ελπίς απατηλή!

Aν μ’ ηγάπας, των δακρύων
ήθελον το τέρμα ιδεί
και των πόνων των κρυφίων.
Οι δε πλάνοι δισταγμοί
δεν θα ετόλμων πλέον να δείξουν την δολίαν των μορφή.
Εν τω μέσω οραμάτων
θείων ήθελ’ ευρεθείς.
Pόδα θαλερά την βάτον
θα εκόσμων της ζωής —
αν μ’ ηγάπας… πλην, φευ, τούτο είν’ απατηλή ελπίς!

Τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983

Σχετικά θέματα