Βιβλίο

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται
ως «Έργο» του λόγου, το εκδοτικό έργο.

«Οι Μαγεμένες στην γενέθλια πόλη»
και όσα ακόμα κείμενα είναι υπό έκδοση.

Συμπεριλαμβάνονται στοιχεία, πληροφοριακά σημειώματα και εκδηλώσεις.