Εικόνα

Πίσω από κάθε εικόνα βρίσκεται μία ιστορία.
Αυτής που κρατά το κλειδί της εσωτερικότητάς μας.
Είμαστε εμείς που την τροφοδοτούμε
στην προσπάθεια της να επικοινωνήσει μαζί μας.
Το λεύκωμα της προσωπικής ή συλλογικής μας μνήμης εμφανίζεται σε κάθε σκοτεινό θάλαμο,
αναλογικό ή ψηφιακό.
Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε τη φωτογραφία
ως αναπόσπαστο κομμάτι μίας άλλης τέχνης.
Αυτής που εγγράφεται ως:

«Στιγμιαία απεικόνιση του χρόνου». 

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται είναι
από το προσωπικό μου αρχείο.