Λόγος​

 

Στις σελίδες της ενότητας «Λόγος»
εμπεριέχονται ποίηση και πεζογραφία.
Προσωπικά κείμενα των αναρτήσεων στα δύο ιστολογία,
«Artenistas» και «A girl named NI.RO.»,
λογοτεχνικοί τόποι έκφρασης εκείνης της περιόδου.

Περιλαμβάνονται επίσης όσα δεν έχουν δημοσιευθεί
ενώ θα εντάσσονται και όσα στην πορεία δημιουργούνται.

Οι εικόνες που συνοδεύουν τα κείμενα αυτής της κατηγορίας
προέρχονται από το προσωπικό μου αρχείο
εκτός από εκείνες στις οποίες αναφέρεται ο δημιουργός τους.