Μεταξύ άλλων

Καθημερινά γοητευόμαστε
από καθετί δημιουργικό και όμορφο,
προσπερνούμε το λίγο και
εμμένουμε σε ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως ισχυρό ερέθισμα.
Κάποιες φορές ίσως θελήσουμε να απαντήσουμε ειλικρινά
σε ό,τι μας προκαλεί και μας θλίβει.
Κι άλλοτε αναζητούμε διαφορετικές προσεγγίσεις,
για το ίδιο θέμα, καταθέτοντας την πρότασή μας σε οτιδήποτε νέο.

Μεταξύ άλλων,
αυτό που απασχολεί την παρούσα ενότητα είναι ο διάλογος
της αφηγηματικής τέχνης με την κοινωνία.
Ποίηση, πεζογραφία, βιβλίο, παραστατικές τέχνες, εικαστικά,
όλα συνδέονται με τη δημιουργία ενός έργου
και την πρόθεση του δημιουργού να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του, υλικό και άυλο.