6

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Έργο Κώστα Κουλεντιανού

5

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης