14

Τρίκαλα Θεσσαλίας, Ελλάς

13

Brighton, Αγγλία