Συνεργασίες

Η δυναμική σχέση των συνεργασιών,
αυτής που κατευθύνει το ρου ενός ακράτητου ποταμού
στη μεγάλη του διαδρομή προς τον τελικό του προορισμό,
αποτελεί ευτυχή συγκυρία για όσους κοινά εμπλέκονται.

Η ενότητα αυτή αναδεικνύει συνεργασίες δημιουργικές,
αλληλεπιδράσεις ουσιαστικές.
Ωραίες συναντήσεις με σημεία αναφοράς κοινά,
για την πόλη, τους ανθρώπους της,
προπάντων δε,
σχέσεις αγάπης για την ελληνική γλώσσα και τα κείμενα.