Συνομιλία

 

Στα ηχητικά αρχεία των Συνομιλιών
περιλαμβάνονται συνεντεύξεις δημιουργών,
καλλιτεχνών και άλλων.

Άνθρωποι που υπηρετούν διαφορετικές μορφές τέχνης
συμβάλλουν στην ενότητα αυτή
με την προσωπική τους άποψη,
σχετικά με την ποίηση και την πεζογραφία,
στο αλληλένδετο των τεχνών.