Θεσσαλονίκη, η Πόλη

Θεσσαλονίκη.
Η πόλη με την αδιάλειπτη μακραίωνη ιστορία,
προσδοκεί μια συνάντηση μαζί μας.

Συγγραφείς με τα κείμενά τους ανέδειξαν
την προσωπική τους τοπιογραφία σε τούτη την πόλη.
Καλλιτέχνες απέδωσαν στο έργο τους,
τα πρόσωπα της πόλης που κρύβουν μέσα τους.
Διαδρομές σε μνημεία, ιστορίες, γεγονότα.
Στην ενότητα αυτή, θα αναζητήσουμε τα ίχνη μας.
Γωνίες ορατές ή αφανέρωτες στον απλό περαστικό,
αρώματα, ήχοι, γεύσεις, άνθρωποι,
όλα συνθέτουν το έργο που μέσα μου εξακολουθεί
να συμπληρώνεται.
Αυτή είναι "η δική μου πόλη".

Υπάρχουν και σε αυτήν "κακώς κείμενα"
όμως αυτό είναι θέμα συζήτησης άλλων ιστοτόπων.